Nasze Pokoje

Oferujemy Państwu noclegi w czterech przestronnych pokojach, razem 13 miejsc noclegowych w szczególnej atmosferze minionej epoki. Pokoje wyposażone są w stylowe drewniane meble. W każdym pokoju znajduje się lukarna i okno dachowe. Wszystkie pokoje wyposażone są w łazienki z natryskiem. Na korytarzu znajduje się ogólnie dostępna lodówka. Zapewniamy Państwu kameralny i intymny wypoczynek.

Pokój nr 1 WIOSNA

4-osobowy. Pokój wyposażony jest w jedno duże, wspólne łóżko 180x200 cm oraz dwa pojedyncze 90x200 cm. W pokoju dodatkowo znajduje się „koza”.Pokój nr 2 LATO

3-osobowy. 2-pokojowy. Pokój sypialniany z dużym łóżkiem 160x200 cm oraz pokój wypoczynkowy z pojedynczym łóżkiem 90x200 cm.Pokój nr 3 JESIEŃ

2-osobowy (ew. 3-osobowy) Dwa łóżka, jedno o wymiarach 125x90 cm, drugie 90x200 cm.Pokój nr 4 ZIMA

4-osobowy. Jedno łóżko o wymiarach 180x200 cm i dwa pojedyncze 90x200 cm.Regulamin rezerwacji:

1. usług hotelowych w serwisie www.czarna.bieszczady.pl
2. telefonicznej
3. za pomocą poczty e-mail

Właścicielem i administratorem serwisu jest:
firma: PaKA s.c. A. Pacek i K.Gos, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod nr.1286/06 z dnia 05.09.2006r. przez Wójta Gminy Chorkówka.
Siedziba firmy znajduje się pod adresem ul. Kuźnicza 4, 38-457 Zręcin.
Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP:684-24-67-813 i numerem Regon 180160209.

I. DEFINICJE

1. Formularz
Dokument o charakterze standardowym, w wersji elektronicznej, stanowiący jedyną z form zapytań o rezerwację miejsca noclegowego dostępnej w serwisie www.czarna.bieszczady.pl
2. Rezerwujący
Osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

II. ZAPYTANIE O REZERWACJĘ

1. Zapytania o rezerwację dokunuję się poprzez:
a.) serwis www.czarna.bieszczady.pl przez wypełnienie i wysłanie formularza zapytania o rezerwację na wybraną usługę,
b.) telefoniczne zamówienie pobytu, Tel. 134619370.
2. Niezbędne jest podanie przez pytającego wszystkich wymaganych danych w formularzu zapytania.
3. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez dokonującego zapytania o rezerwację w formularzu, całkowitą odpowiedzialność ponosi osoba składająca zapytanie o rezerwacje.

III. REZERWACJA

1. Rezerwacja jest skuteczna po zwrotnym mailowym lub telefonicznym potwierdzeniu przez Zajazd rezerwacji i dokonaniu wpłaty na rachunek bankowy Zajazdu zaliczki w wysokości 50% wartości pobytu.
2. Zaliczka musi być wpłacona w ciągu trzech dni od zwrotnego potwierdzenia pobytu przez Zajazd, w przeciwnym razie rezerwacja ulega anulowaniu.
3. Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Zajazdu.

IV. FORMA I WARUNKI PŁATNOŚCI

PRZELEW BANKOWY

W przypadku dokonywania płatności w formie przelewu bankowego, rezerwujący zobowiązany jest do przesłania dowodu dokonania przelewu mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem na numer: 134619370.
Należność należy przelać na konto
PaKA sc A Pacek i K. Gos
ul. Kuźnicza 4, 38-457 Zręcin
nr rachunku dla PLN: 61 1050 1458 1000 0092 3315 4989
ING Bank Śląski

Płatność za usługi dodatkowe

1. Za usługi nie objęte zamówieniem (np. dodatkowe noclegi), należność musi zostać uregulowana na miejscu przez Rezerwującego.
2. Zjazd przyjmuję płatności kartami VISA, MASTERCard, Maestro.

IV. POTWIERDZENIE

1. Zajazd wysyła potwierdzenie rezerwacji po otrzymaniu zaliczki.
2. Potwierdzenie zawiera dane rezerwacji we wskazanym terminie oraz regulamin rezerwacji.
3. Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwację uważa się za zakończoną.

V. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. W przypadku nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron, katastrof żywiołowych, strajków, wybuchu wojny lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, Właściciel jest zwolniony z przyjętego zobowiązania.

VI. WARUNKI ANULACJI

1. Pobierane są następujące opłaty w przypadku dokonania anulowania rezerwacji w terminie:
a.) do 30 dni przed pierwszym dniem, w którym rozpoczyna się rezerwacja miejsca noclegowego lub innej usługi; - kwota wpłaty jest zwracana w całości,
b.) do 14 dni przed pierwszym dniem, w którym rozpoczyna się rezerwacja miejsca noclegowego lub innej usługi; - potrącamy 50% kwoty wpłaty,
c.) poniżej 14 dni przed pierwszym dniem, w którym rozpoczyna się rezerwacja miejsca noclegowego lub innej usługi; - 100% kwoty wpłaty ulega przepadkowi,
d. 100% całkowitego kosztu rezerwacji, gdy Rezerwujący nie przyjedzie lub nie wykorzysta w ustalonym terminie zarezerwowanej usługi.

2. W przypadku anulowania rezerwacji należna kwota zwracana jest za pośrednictwem przelewu bankowego na konto wskazane przez Rezerwującego.

VII. DANE OSOBOWE

Dokonując rezerwacji na stronach internetowych www.czarna.bieszczady.pl Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych serwisu www.czarna.bieszczady.pl. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

VIII. AKCEPTACJA WARUNKÓW REZERWACJI W INTERNECIE

Zaznaczenie opcji "Zgadzam się" oznacza, iż Klient rozumie i akceptuje warunki Regulaminu. Zaznaczenie opcji "Nie zgadzam się" spowoduje powrót do strony głównej serwisu www.czarna.bieszczady.pl.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej www.czarna.bieszczady.pl i od tego dnia będzie miał zastosowanie do zawieranych rezerwacji.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.
3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających ze sprzedaży usług jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania usługi.